Oxindus tuyển kỹ sư kỹ thuật cho Quy trình tái chế bụi thép

Xem thông bái tại:

http://pfiev.edu.vn/fr/2010/09/10/oxindus-recrute-un-ingenieur-mecanicien-genie-des-procedes/

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ :

  • Adrien VINCENT

Oxindus Project Director

31 avenue de l’Opera

75001 PARIS – FRANCE

Tel: (+33)1 83 62 09 70

Mobile : (+84)1 285 292 833

Fax : (+33)1 44 50 52 70

Email: adrien.vincent@zinc.us

  • Gautier LEVY

Oxindus Project Director in Vietnam

31 avenue de l’Opera

75001 PARIS – FRANCE

Tel: (+33)1 83 62 09 70

Mobile : (+84)1 284 944 008

Fax : (+33)1 44 50 52 70

Email: gautier.levy@zinc.us