Họp xây dựng dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 năm 2011, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam đã tổ chức họp Xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018 tại Đà Nẵng.

Các nội dung chính được đề cập tới trong cuộc họp này bao gồm :

–  Tóm tắt hoạt động của Dự án PFIEV từ 2008 – 2012

–  Những vấn đề cùng suy nghĩ và khắc phục tồn tại của Dự án PFIEV từ 2008 – 2012

–  Vấn đề đặt ra cho Dự án PFIEV sau năm 2012

–  Dự thảo đề cương xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

–  Một số tiêu chí/chỉ số cho xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

–  Kế hoạch xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

Thành phần tham dự họp : Trưởng PFIEV, Trợ lý/Trưởng ban PFIEV và thư ký, Trưởng các chuyên ngành (bao gồm cả các chuyên ngành mới mở)

Ông Nguyễn Đức Chỉnh, Giám đốc Chương trình PFIEV giới thiệu nội dung họp - 142.6 kb

Ông Nguyễn Đức Chỉnh, Giám đốc Chương trình PFIEV giới thiệu nội dung họp

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm - 55.6 kb

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

This kind of interesting punch line toward https://justbuyessay.com the end of a lyric can give great conclusion to your group of onlookers.

Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho bà Anne-Marie Coquelin

Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho bà Anne-Marie Coquelin

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho bà Anne Marie Coquelin, Tùy viên hợp tác ngôn ngữ của Đại sứ quán Pháp.

Buổi lễ vinh danh những nỗ lực không ngừng của bà Coquelin dành cho sự phát triển của tiếng Pháp tại Việt Nam còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, ông Etienne de Gonneville, Đại biện lâm thời và ông Sylvain Fourrière, Tham tán văn hóa của Đại sứ quán Pháp.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà Coquelin đã dành nhiều hỗ trợ cho PFIEV để mở các lớp tiếng Pháp nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ của sinh viên trong chương trình ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Chỉnh, giám đốc chương trình PFIEV tặng hoa cho bà Anne Marie Coquelin - 33.3 kb

Ông Nguyễn Đức Chỉnh, giám đốc chương trình PFIEV tặng hoa cho bà Anne Marie Coquelin

Các đại diện tham gia buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm với bà Anne Marie Coquelin - 46.8 kb

Các đại diện tham gia buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm với bà Anne Marie Coquelin

The epitaph started as an old greek metrical shape and is customarily composed because of the passing of a pay to write my essay at essaydragon.com man or gathering.