Oxindus tuyển kỹ sư kỹ thuật cho Quy trình tái chế bụi thép

Xem thông bái tại:

http://pfiev.edu.vn/fr/2010/09/10/oxindus-recrute-un-ingenieur-mecanicien-genie-des-procedes/

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ :

  • Adrien VINCENT

Oxindus Project Director

31 avenue de l’Opera

75001 PARIS – FRANCE

Tel: (+33)1 83 62 09 70

Mobile : (+84)1 285 292 833

Fax : (+33)1 44 50 52 70

Email: adrien.vincent@zinc.us

  • Gautier LEVY

Oxindus Project Director in Vietnam

31 avenue de l’Opera

75001 PARIS – FRANCE

Tel: (+33)1 83 62 09 70

Mobile : (+84)1 284 944 008

Fax : (+33)1 44 50 52 70

Email: gautier.levy@zinc.us

The artist relates the occasions of the expired with occasions in his own particular life by drawing an inconspicuous correlation.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *