Chuyên môn

Chương trình đào tạo của PFIEV kéo dài trong 5 năm , giống hoàn toàn với chương trình đào tạo kỹ sư của Pháp.

Chương trình học được chia làm 2 giai đoạn:
– Giai đoạn đầu (2 năm) :giúp sinh viên nắm được các kiến thức khoa học căn bản cần thiết cho 1 kỹ sư. Ngoài ra sinh viên của chương trình kỹ sư chất lượng cao được học cùng lúc 2 ngoại ngữ bắt buộc (tiếng Anh và tiếng Pháp) và các môn khoa học xã hội. Các phòng thí nghiệm trong giai đoạn này cho phép sinh viên thực hành những gì họ đã học trên lớp.
– Giai đoạn 2 (3 năm) : trong giai đoạn này, các sinh viên kỹ sư sẽ nắm được các ngành kỹ thuật mũi nhọn cũng như văn hóa của các doanh nghiệp lớn. Những phòng thí nghiệm chuyên ngành của chương trìng được trang bị các thiết bị hiện đại nhằm vận dụng lý thuyết học được trên lớp vào việc thưch hành. Sinh viên này phải trải qua 2 kỳ thực tập bắt buộc : thực tập công nhân vào 2 tháng cuối cùng năm 3 để hiểu biết thêm môi trường doanh nghiệp và thực tập kỹ sư 6 tháng cuối khóa đào tạo nhằm thực hiện công việc thật sự của kỹ sư trong môi trường công nghiệp

Thực tập ở các doanh nghiệp, thí nghiệm, đào tạo về quản lý, kinh tế là những nội chủ yếu của chương trìng kỹ sư chất lượng cao.

Giai đoạn 1:

Giai đoạn đầu của chương trình kỹ sư chất lượng cao kéo dài trong 2 năm, gồm 4 học kỳ, mỗi học kỳ 15 tuần. Đơn vị dạy được tính bằng “tín chỉ”. 1 “tín chỉ” gồm 15 giờ lý thuyết hay tương đương

Mục đích của giai đoạn 1 là trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản vững chắc trước khi bước vào khóa đào tạo kỹ sư tổng hợp. Đặc biệt giai đoạn 1 gồm:
– 500 giờ toán và tin học
– 400 giờ vật Lý- hóa học
– 200 giờ thực hành
– 400 giờ ngoại ngữ
– 285 giờ khoa học xã hội

Giai đoạn 2:

Giai đoạn 2 của chương trình kỹ sư chất lượng cao kéo dài trong 3 năm . Cuối năm 2, sẽ có 1 kỳ thi chuyển giai đoạn cho phép sinh viên chọn chuyên ngành học và nếu đạt kết quả kỳ thi đủ điểm 1 số sinh viên ngoài chương trình có thể được chọn vào học chương trình này.

Năm thứ 3 học đại cương, trong suốt thời gian này sinh viên được học các kiến thức khoa học cơ bản chung cho tất cả các chuyên ngành trong chương trình kỹ sư chất lượng cao. Và cuối năm, sinh viên phải đi tập sự công nhân từ 4-8 tuần trong các xí nghiệp

Năm thứ 4, sinh viên vào 1 trong 3 ngành đại diện cho 3 lĩnh vực lớn:
– Cơ khí và vật liệu
– Giao tiếp, tin học và năng lượng
– Xây dựng

Vào năm 5, sinh viên chọn 1 trong 11 chuyên ngành của chương trình kỹ sư chất lượng cao. Đây là năm hoàn tất quá trình đào tạo. Các kiến thức mũi nhọn về trang thiết bị công nghiệp cũng như kỳ thực tập tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên làm tốt luận văn tốt nghiệp cũng như dễ dàng đi vào các doanh nghiệp

Others offer it as an add-on module and even then it has limited features.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam