Đối tác PFIEV

Theo thể chế hoạt động, các trường đại học sẽ phụ trách phần gián trình và giảng dạy còn nghành công nghiệp sẽ kết hợp với đào tạo để chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Vì vậy các đối tác của chương trình này rất đa dạng.

Các viện đối tác

Việc thực thi chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt nam được bảo đảm bởi bộ Giáo dục và đào tạo Việt nam và đại sứ quán Pháp tại Việt nam.

Thỏa ước về việc thực hiện giai đoạn 1 của chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ở Việt nam đã được ký ngày 26/10/1998 giữa ông S.E Serge Degallaix, Đại sứ quán Pháp, và ông Vũ Ngọc Hải – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Uy ban định hướng và đánh giá (COE) họp thường niên mỗi năm 1 lần dưới sự chủ tọa luân phiên của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo và ông S.E đại sứ quán Pháp tại Việt nam hoặc các đại diện của họ.

Về phía Việt nam, Uy ban định hướng và đánh giá gồm:
– 4 đại diện của Bộ Giáo dục và đào tạo
– Các đại diện của 4 hiệu trưởng các trường đại học đối tác
– Đại diện MOSTE
– Đại diện các doanh nghiệp Việt nam

Về phía Pháp:
– 4 đại diện của MAE
– đại diện 7 trường thành viên
– đại diện Bộ giáo dục quốc gia
– đại diện các doanh nghiệp Pháp tại Việt nam

Một nhóm làm việc với sự giúp đỡ của ban thư ký bảo đảm việc quản lý và theo dõi chương trình thường trực. Nhóm này cũng như ban thư ký sẽ họp thường kỳ theo yêu cầu của 1 hoặc 2 phía. Những thành viên Việt nam báo cáo công việc của mình lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo và những thành viên Pháp báo cáo cho ông đại sứ quán Pháp. Nhóm này hướng đến sự liên tục của chương trình và sự ăn ý tại 4 địa điểm

Nhóm làm việc gồm 3 đại diện của đại sứ quán Pháp và 3 đại diện của Bộ Giáo dục và đào tạo. Họ cùng làm việc với ban thư ký

Các trưởng dự án và các trợ lý của họ, cộng sự sư phạm của mỗi trường thành viên , họp 6 tháng 1 lần nhằmthiết lập sự phối hợp cần thiết cho việc thực thi chương trình.

Các chuyên gia Pháp và Việt Nam cùng làm việc trong không khí tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, vận dụng tất cả tiềm năng, tăng cường sự hợp tác trên cơ sở giáo dục và đào tạo phải mang đến sự phát triển về hợp tác về kinh tế.

Các trường đại học đối tác

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt nam được cung cấp giáo trình và kỹ thuật từ các trường lớn của Pháp vốn đã có các mối quan hệ hợp tác với Việt nam và 4 trường đại học Việt Nam trong chương trình này. Giáo trình được cung cấp là những tài liệu được ra đời với sự trợ giúp của nhiều hệ thống khoa học quốc tế và đã được thực tế kiểm nghiệm

Đối tác công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp tham gia vào việc định hướng cũng như những hoạt động của chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt nam. Việc tiếp nhận sinh viên vào thực tập tại các doanh nghiệp này là một trong những điểm mạnh của chương trình.

App sharing, livecasting, social bookmarks, social news and network aggregators, streaming video, video/audio, slideshare presentation, event management to name a few.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam