Lịch sử chương trình

Từ nhiều năm nay, Việt nam và Pháp luôn hợp tác chia sẻ công nghệ cũng như kiến thức khoa học. Vào năm 1983, Viện Kỹ thuật quốc gia Grenoble hợp tác với trường đại học Bách Khoa Việt Nam trong đào tạo tiến sĩ khoa học. Cùng với hoạt động của viện Kỹ thuật quốc gia Grenoble, nhiều trường đào tạo kỹ sư danh tiếng khác của Pháp cũng bắt đầu hợp tác với trường đại học Bách Khoa Việt Nam.

Theo yêu cầu của chính phủ Pháp, các trường này ngày càng nổ lực nhằm đạt đến 1 chương trình thống nhất và triển vọng. Ngày 12/11/1997, một biên bản thỏa thuận đã được ký kết giữa chính phủ Pháp và Việt nam nhằm thực hiện chương trình quốc gia lớn nhất với mục đích: “Phối hợp nhiều trường đại học quốc gia để thành lập 1 chương trình đổi mới trong đó kết hợp giảng dạy khoa học trình độ cao với các yếu tố kinh tế và quản ly cần thiết cho sự phát triển doanh nghiệp tiềm năng” (trích điều khoản của biên bản thỏa thuận)

Chương trình này, được đặt tên là PFIEV, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt nam, với tham vọng đào tạo cán bộ chất lượng cao có khả năng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp Việt nam trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Việt nam.

Từ đó, chương trình kỹ sư chất lượng cao có thể so sánh với việc hình thành 1 hệ thống các trường lớn đào tạo về kỹ sư Việt nam tại 3 địa điểm (Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM) mà hoạt động của nó rất gần với hệ thống của Pháp (tuyển dụng, chương trình, mục tiêu, tham vọng).

Vài tháng sau khi tiếp nhận khóa đầu tiên của chương trình kỹ sư chất lượng cao tháng 9/1999, chương trình đã chính thức khai trương ngày 12/11/1999 tại Đà nẵng bởi bà Nguyễn Thị Bình, phó chủ tịch nước Cộng Hòa XHCN Việt nam và ông S.E. Serge Degallaix, đại sứ quán Pháp. Vào 11/2003, chương trình kỹ sư chất lượng cao đã tuyển sinh khóa thứ 5.

Peaceful references, such as depicting the creator and withdrew one as shepherds, are ordinarily utilized as a part of a funeral poem as representations for https://buyresearchpapers.net/ buy research papers online the relationship.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam