Liên hệ

Liên hệ với :

Văn phòng PFIEV được đặt tại các trường đại học thành viên ở Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo các địa chỉ sau :

– PFIEV – Đại học Bách khoa Hà Nội 1, Đại Cồ Việt – Hà Nội Tél/Fax: +84 (04)38 68 21 23 E-mail:pfiev-iph@mail.hut.edu.vn Trợ lý chương trình: Cô Đỗ Phương Liên

– PFIEV – Đại học Xây Dựng Hà Nội 55, Giải Phóng – Hà Nội Tél/Fax: +84 (04)38 69 87 65 E-mail:pfiev-egc@nuce.edu.vn Trợ lý chương trình: Ông Mai Văn Được

– PFIEV – Đại học Bách khoa Đà Nẵng Liên Chiểu, Hoa Khanh – Đà Nẵng Tél/Fax: +84 (511)3 73 07 51 E-mail: pfiev.dng@gmail.com Trợ lý chương trình: Ông Lê Cung

– PFIEV – Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh 268, Lý Thường Kiệt – Q.10 – TP. Hồ Chi Minh Tél/Fax: +84 (08) 38 63 96 68 E-mail: pfiev@hcmut.edu.vn Trợ lý chương trình: Cô Trần Thị Ngọc Dung

Dự án PFIEV được điều hành bởi giám đốc văn phòng Dự án PFIEV cùng với các trợ lý tại văn phòng ở Hà Nội. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ :

– GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG DỰ ÁN PFIEV TẠI HÀ NỘI Ông Nguyễn Đức Chỉnh (pfiev.vanphong@gmail.com) Văn phòng Dự án PFIEV 15 Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Tél.: +84 (04) 39 36 64 14 Fax: +84 (04) 39 36 64 16

– TRỢ LÝ VĂN PHÒNG DỰ ÁN PFIEV TẠI HÀ NỘI Bà Hoàng Thị Bích Hiền (pfiev.secretariat@gmail.com) Văn phòng Dự án PFIEV 15 Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Tél.: +84 (04) 39 36 64 15 Fax: +84 (04) 39 36 64 16

– TRỢ LÝ VĂN PHÒNG DỰ ÁN PFIEV TẠI HÀ NỘI Bà Lê Thị Thu Huyền (pfiev.annuaire@gmail.com) Văn phòng Dự án PFIEV 15 Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Tél.: +84 (04) 39 36 64 15 Fax: +84 (04) 39 36 64 16

 

Make certain to specify a portion of the critical accomplishments and center estimations of this individual that https://goldessayclub.com/ you trust others will imitate.

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam