Liên lạc đối tác

Các tổ chức đối tác

– Bộ Giáo dục và đào tạo Việt nam
– Đại sứ quán Pháp tại Việt nam (Bộ ngoại giao)
– Bộ giáo dục quốc gia Pháp
– Ủy ban đánh giá bằng cấp Pháp
– Hội nghị các Hiệu trưởng trường

Các trường đại học đối tác

Tại Việt nam:
– Đại học bách khoa Hà nội
– Đại học xây dựng Hà nội
– Đại học kỹ thuật Đà nẵng

Tại pháp: (hợp tác với chương trình kỹ sư chất lượng cao)
– Viện quốc gia Bách khoa Grenoble
– Trường quốc gia cơ khí và kỹ thuật hàng không Poitiers
– Trường quốc gia kỹ thuật điện, điện tử, tin học, thủy lực và viễn thông Toulouse
– Trường quốc gia viễn thông Bretagne (tập đoàn GET)
– Trường quốc gia cầu đường Paris
– Trường trung tâm Paris
– Viện quốc gia khoa học ứng dụng Lyon
– Trường trung học Louis le Grand

Tại pháp: (các đối tác khác)
– Viện quốc gia khoa học và kỹ thuật hạt nhân

Đối tác công nghiệp

Tại Việt nam:
– VIMEC
– Vietnam Airlines
– Pacific Airlines
– Công ty thiết bị điện
– Schneider Vietnam
– Phòng thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt nam
– Siemens
– Công ty điện tử PETECH
– Công ty TNHH kỹ thuật CBT
– VIETCAD
– FUJI impulse Vietnam
– Electric Mechanic Co…
– Công ty cơ điện Thủ Đức
– Dolsoft
– KASATI
– Khách sạn Hilton Hà nội
– Công ty tư vấn Delta
– V.v…

Tại pháp:
– Viện năng lượng nguyên tử
– Điện lực Pháp

In the end acknowledge of the unavoidability of the www.essaysheaven.com misfortune.

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam