Ngoại ngữ

Tiếng Anh & tiếng Pháp là 2 ngoại ngữ bắt buộc của chương trình kỹ sư chất lượng cao trong suốt 5 năm học.

Sinh viên được học 300h cho mỗi ngoại ngữ ở giai đoạn đầu và thêm 270h ở giai đoạn 2. Sinh viên phải chuẩn bị thi TOEFL và DELF để đủ điều kiện tốt nghiệp. Các kỳ kiểm tra sẽ được tổ chức thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo . Kể từ tháng 9/2004, những tiêu chuẩn về ngôn ngữ sẽ được ấn định như sau:

  • Tiêu chuẩn về ngôn ngữ: – DELF A2 + TOEFL 450 đối với những sinh viên chọn tiếng Anh là ngoại ngữ chính

Hoặc

– DELF A3 + tiếng Pháp với mục tiêu đặc biệt + TOEFL 400 đối với sinh viên chọn tiếng Pháp là ngoại ngữ chính

  • Sau đây là lịch trình chi tiết giúp sinh viên vượt qua kỳ thi và phân chia trình độ :

– Đợt thi tháng 5 của cuối năm thứ 2 : có chứng chỉ DELF A1

– Năm thứ 3: tổ chức thành 2 nhóm trình độ từ kỳ thi DELF A1 Nhóm 1 : chuẩn bị A1 (sinh viên thi rớt)/ nhóm 2 : chuẩn bị A2

– Đợt thi tháng 5 của năm 3: lấy chứng chỉ DELF A2

Các trang hữu dụng:
– DELF
– TOEFL

In der aula werden verschiedene kleine abschnitte bespielt, das publikum folgt den plagiat wissenschaftliche arbeit inszenierungen zu fu und taucht so immer wieder in neue welten ein davon konnten sich im juni 1968 einige zuschauer live und einige mehr am 3.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Tài năng tại Việt Nam