Báo cáo chuyên đề tổ chức tại trường Đại học Xây dựng

Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức hai buổi Báo cáo chuyên đề với nội dung : Sinh viên với doanh nghiệp nước ngoài về hoạt động và công nghệ mới trong xây dựng.

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 14/01/2010 có ôngArnaud MELTZ, giám đốc vùng của công ty MENARD và ôngNGUYỄN Tôn Việt, giám đốc marketing của công tyFREYSSINET.

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 21/01/2010 có ôngPHẠM Hoàng Nhân, giám đốc kinh doanh của công ty BACHY SOLETANCHE.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa:

 03-4[1]

Báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 14/01/2010

04-3[1]

Báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 14/01/2010

05-3[1]

Báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 14/01/2010

06-2[1]

Báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 14/01/2010

01-7[1]

Báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 21/01/2010

02-7[1]

Báo cáo chuyên đề tổ chức ngày 21/01/2010

Once you’ve concocted a title, place it at the highest point of the resume-chief.com/ page.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *