Họp xây dựng dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 năm 2011, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam đã tổ chức họp Xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018 tại Đà Nẵng.

Các nội dung chính được đề cập tới trong cuộc họp này bao gồm :

–  Tóm tắt hoạt động của Dự án PFIEV từ 2008 – 2012

–  Những vấn đề cùng suy nghĩ và khắc phục tồn tại của Dự án PFIEV từ 2008 – 2012

–  Vấn đề đặt ra cho Dự án PFIEV sau năm 2012

–  Dự thảo đề cương xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

–  Một số tiêu chí/chỉ số cho xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

–  Kế hoạch xây dựng Dự án PFIEV giai đoạn 2013 – 2018

Thành phần tham dự họp : Trưởng PFIEV, Trợ lý/Trưởng ban PFIEV và thư ký, Trưởng các chuyên ngành (bao gồm cả các chuyên ngành mới mở)

Ông Nguyễn Đức Chỉnh, Giám đốc Chương trình PFIEV giới thiệu nội dung họp - 142.6 kb

Ông Nguyễn Đức Chỉnh, Giám đốc Chương trình PFIEV giới thiệu nội dung họp

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm - 55.6 kb

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

This kind of interesting punch line toward https://justbuyessay.com the end of a lyric can give great conclusion to your group of onlookers.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *